Academie Zorgbelang

De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging. We bieden een gratis programma aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Daarnaast hebben we een betaald aanbod voor zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders in zorg en welzijn, patiëntenorganisaties, cliëntenraden en Adviesraden sociaal domein.

2020

Voor professionals bestaat het aanbod in 2020 onder andere uit:

26 maart - Inspiratiesessie 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'
Wat is Positieve Gezondheid? Wat houdt het in, hoe kun je het toepassen in de praktijk en welke ervaringen zijn al opgedaan? Na afloop heb je inspiratie en handvatten om te onderzoeken of Positieve Gezondheid ook in jouw organisatie toepasbaar is. 
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, aan deelname door vrijwilligers zijn geen kosten verbonden,
Meer informatie

31 maart - Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'
Volgens het VN-verdrag Handicap hebben gemeentes een zorgplicht op het gebied van toegankelijkheid. Wat houdt deze in? Hoe kunnen gemeentes hieraan voldoen? En welke goede voorbeelden zijn er? Dit en meer komt aan bod tijdens de inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'.
Door: ervaringsdeskundigen en professionals.
Kosten: € 75 (incl. BTW)
Meer informatie

19 mei - Training 'Toegankelijke Informatie'
In deze training van een dagdeel ontdek je welke drempels mensen met een beperking en laaggeletterden (1,5 miljoen in Nederland) ervaren bij het filteren en verwerken van (digitale) informatie.
Kosten: € 150 (incl. BTW).
Meer informatie

Training 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'
In deze training (twee middagdelen met tussentijdse huiswerkopdracht) leer je de uitgangspunten en instrumenten van Positieve Gezondheid kennen én integreren in je dagelijks leven en werk. Na afloop heb je handvatten, instrumenten én inspiratie om met Positieve Gezondheid in je organisatie, gemeente of praktijk aan de slag te gaan.
Kosten: € 199,-
Meer informatie

Maatwerktraining 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'
Deze maatwerktraining is afgestemd op de vraag en focus van je organisatie. Je medewerkers maken kennis met Positieve Gezondheid en ze krijgen handvatten om dit gezondheidsconcept in hun dagelijks leven en werk te integreren. De precieze inhoud, lengte, locatie en data van de training worden in overleg ingevuld.  
Kosten: op basis van offerte.
Meer informatie

Programma 'De Toegankelijke Gemeente'
Dit programma biedt inspiratie en concrete handvatten om gemeenten echt toegankelijk te maken voor álle inwoners. Het programma bevat een inspiratiesessie, diverse trainingen en een tweejaarlijkse terugkomdag. Het programma is tot stand gekomen en wordt uitgevoerd met ervaringsdeskundigen, zaVie, Platform Hattinga Verschure en het Onderling Sterk Steunpunt Groningen. Ook een toegankelijke gemeente bereik je samen met de mensen om wie het gaat!
Meer informatie