Academie Zorgbelang

Uw wensen

U wilt meer weten over patiëntenparticipatie en -communicatie om met deze kennis de positie van uw patiënten/cliënten/burgers te versterken. 'In de spreekkamer' en/of bij het ontwikkelen/verbeteren van uw dienstverlening.

Ons aanbod
De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun achterban beter kunnen behartigen.

Training op maat

Naast het reguliere programma biedt de Academie Zorgbelang de mogelijkheid van 'training op maat'. We kijken samen naar uw wensen en behoeften op het gebied van deskundigheidsbevordering en kunnen een passende activiteit (laten) ontwikkelen en organiseren.

NB: na het eerste gesprek kunnen we ook tot de conclusie komen dat - in plaats van deskundigheidsbevordering - één van onze andere diensten een passender oplossing biedt.
 

Contact