Bijeenkomst 'Spreken over het levenseinde'

De bijeenkomst, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen, gaat over diverse vragen rondom het levenseinde. Het betreft een pilotbijeenkomst, bedoeld voor bestuurders en leden van patienten- en clientenverenigingen en andere belangenbehartigers. In gezamenlijkheid wordt de opzet en inhoud van de bijeenkomst aangescherpt, om daarna aan de achterban te kunnen aanbieden.
de bijeenkomst vindt plaats van 10 tot 12.30 uur bij Zorgbelang Groningen.

Voor meer informatie: https://www.zorgbelang-groningen.nl/publieksbijeenkomst-spreken-over-het-levenseinde

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op deze pagina.

Reageer op deze pagina

Nieuwe reacties:

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.