Bestuur

Bestuur

Zorgbelang Groningen kent als organen in de bestuursstructuur:
- de Raad van Bestuur (één lid);
- de Raad van Toezicht (vijf leden).
Zorgbelang Groningen heeft daarnaast een Adviesraad.
 

Raad van Bestuur

Edwin Klok, directeur-bestuurder.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken.
Leden:
- Mieke Oosterwijk, voorzitter (profiel LinkedIn)
- Christine Hillemans, lid (profiel LinkedIn)
- Cor Reinbergen, lid op voordracht personeel (profiel LinkedIn)
- Marjo van Dijken, lid (profiel LinkedIn)
- Lenie Kootstra, lid (profiel LinkedIn)
- Willem Langoor, trainee (profiel LinkedIn)

 

Adviesraad

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder over het inhoudelijk beleid en de strategische koers.
Leden:

- Dienke Hedemann, voorzitter
- Bart Schiphof, vervangend voorzitter (vml. GGz-belangenplatform)
- Arjen Drieënhuizen (vml. VG-BelangenPlatform Groningen)
- Tjaaktje Moes (vml. GGz-belangenplatform)
- Jan Pot (vml. Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden)
- Roelof Lanting (Platform Hattinga Verschure)
- Kina Kors (dak- en thuislozen)
- Leonard Wolthers (Platform Jeugdzorg)
- Ko Muller (Wmo raden)
- Vacature (vml. Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad)
- Vacature (Cliëntenraden V&V)
- Vacature (complementaire zorg)

 

Contact

Publicaties