Informatie en advies op maat

Uw wensen

U wilt ondersteuning bij het opstarten of effectiever functioneren van een:
- regionale/lokale patiëntenorganisatie;
- cliëntenraad van een zorginstelling;
- Wmo-raad/Participatieraad/Adviesraad Sociaal Domein.

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen kijkt samen met u welke wensen en behoeften u heeft en welke knelpunten u ervaart. Bijvoorbeeld in het intern functioneren, het onderhouden van de relatie met de achterban en/of de relatie met de directie/het management/gemeentebestuur.
We geven advies over mogelijk te nemen stappen en geven aan hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen. Waarna u besluit over het vervolg.

Contact