Klachtenfunctionaris Wkkgz

Uw wensen

U wilt voldoen aan de verplichtingen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) met ingang van 1 januari 2017 aan u stelt:

  1. het beschikken over een klachtenfunctionaris;
  2. het beschikken over een klachtenregeling;
  3. het aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

Ons aanbod

Het Adviespunt Zorgbelang helpt verder door:

  1. het voor u invullen van de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris Wkkgz (op structurele of ad-hoc basis);
  2. het adviseren bij het opstellen van uw klachtenreglement en inrichten van het klachtenproces. Ook kunt u deze (alleen) ter goedkeuring aan ons voorleggen. Wij beoordelen het reglement vanuit patiënten-/ cliëntenperspectief;
  3. het geven van voorlichting, workshops of congressen over de Wkkgz voor u, uw medewerkers, ketenrelaties of andere partijen;
  4. het geven van een training effectief omgaan met klachten: van klacht naar kwaliteit.

Contact

Publicaties

  • Folder Wkkgz

    Folder met informatie over uw plichten in de Wkkgz en hoe Adviespunt Zorgbelang u hierbij kan ondersteunen.