Missie, visie, ANBI

Onze missie

Goede zorg en welzijn zijn alleen te realiseren samen met de mensen om wie het gaat. We willen en zorgen daarom dat inwoners van de provincie Groningen op allerlei – bij hun passende – manieren hun ervaringen in kunnen zetten voor het bepalen, verbeteren en vernieuwen van zorg en welzijn. Waardoor deze maximaal bijdragen aan hun eigen regie, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Onze visie

Inwoners van de provincie Groningen zijn een gelijkwaardige gesprekspartner van zorg- en hulpverleners bij het bepalen van zorg en ondersteuning voor henzelf of hun naaste. En daarnaast een vanzelfsprekende en onmisbare partner voor zorgaanbieders en financiers bij het bepalen, verbeteren en vernieuwen van een passend, betaalbaar en toegankelijk zorg- en welzijnsaanbod in de provincie.

ANBI

De Stichting Zorgbelang Groningen, publiek bekend als Zorgbelang Groningen, is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de publicatie van bepaalde gegevens voldoet Zorgbelang Groningen aan de voorwaarden opgesteld door de Belastingdienst.
 

Contact