Nieuws

Vragenlijst Meldactie 'Zorg in coronatijd' gesloten, binnenkort vervolgonderzoek

De online vragenlijst van de Meldactie 'Zorg in coronatijd' is inmiddels gesloten. Wij bedanken je hartelijk voor het invullen en hopen dat je ook mee wilt doen aan een vervolgonderzoek. Dit gaat binnenkort van start en gaat vooral om je ervaringen met het weer opstarten van de reguliere zorg. Zodra deze vragenlijst online staat, wordt dit op de website vermeld.
Je kunt nog wel je ervaringen delen met het Meldpunt door te mailen of te bellen naar 050 – 5713999.

Ommelander Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen gaan samenwerken

Onlangs ondertekenden het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorgbelang Groningen een samenwerkingsconvenant. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de belangenorganisatie voor patiënten draagt verder bij aan de relatie van het ziekenhuis met inwoners uit de regio. En hiermee ook aan voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost Groningen.

Eerste resultaten Meldactie 'Zorg in coronatijd' bekend

Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen voor de zorg en ondersteuning aan niet-coronapatiënten, cliënten en hun naasten/ mantelzorgers? Welke knelpunten komen ze tegen? En welke mooie oplossingen? Op 8 april startten we samen met Platform Hattinga Verschure en zaVie de Meldactie 'Zorg in coronatijd'. De eerste resultaten zijn nu bekend.

Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19

Om verder verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Zorgbelang Groningen volgt deze maatregelen. Onze dienstverlening gaat door, maar wordt op verschillende punten aangepast. 

'Speak & Eat' over jeugdhulp in Noordoost-Groningen levert concrete handvatten voor verbetering

Jongeren en ouders/verzorgers zitten samen met professionals uit de jeugdhulp en beleidsmedewerkers van gemeentes om tafel

Op 22 januari jl. gingen in Partycentrum De Bolder in Delfzijl zo’n 24 inwoners, professionals, beleidsmakers en de wethouder van de beoogde gemeente Eemsdelta onder het genot van een hapje en drankje in gesprek over betere jeugdhulp in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Zorgbelang Groningen organiseerde deze ‘Speak & Eat’ als onderdeel van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’. In dit project wordt onderzocht hoe jongeren en ouders/verzorgers structureel kunnen meepraten over de jeugdhulp en wat Positieve Gezondheid hierin kan betekenen. Er werd in een persoonlijke en ongedwongen sfeer van gedachten gewisseld en dit leverde concrete handvatten op om mee aan de slag te gaan.

Nieuwe campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning - waaronder Zorgbelang Groningen - willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom startten zij 20 januari samen de 'Co-campagne'. Co staat voor Cliëntondersteuner. Op de speciaal gelanceerde website www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).