Nieuws

Eenzaam, buitengesloten? Iedereen doet mee! - Drie jaar VN-verdrag Handicap in Nederland

Bijeenkomst drie jaar VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap bevordert, beschermt en waarborgt de rechten van mensen met een beperking. Op 14 juni 2019 was het drie jaar geleden dat dit verdrag in Nederland werd geratificeerd; een maand later trad het in werking. zaVie, Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen stonden hierbij stil met een themabijeenkomst over eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking. Zo’n 45 belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af, uit patiënten- en belangenorganisaties, cliëntenraden, Adviesraden Sociaal Domein, VN-panels, zorgorganisaties, gemeenten en uit de politiek.