Nieuws

14 juni bijeenkomst drie jaar VN-verdrag Handicap: doet u mee?

Op 14 juni 2019 is het drie jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking trad. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure staan stil bij deze derde ‘verjaardag’ met een themabijeenkomst over eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking.

Dementietafel op 1 april weer goed bezocht!

Op 1 april 2019 vond ‘s avonds in het Van der Valk-hotel Groningen-Hoogkerk voor de eerste keer in 2019 de Dementietafel Groningen plaats. Het thema van de avond was: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Met de bijna 120 bezoekers was de avond wederom ‘uitverkocht’. 

Transformatie van jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Onze collega Marieke Nanninga schreef eind 2018 voor 'Sociale Vraagstukken' een artikel over het onderzoek waarop ze in september 2018 promoveerde. Naar aanleiding hiervan werd ze door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gevraagd een blog te schrijven. Onlangs werd dit gepubliceerd op de website van de koepel. Hieronder het blog. 

Verkiezingsdebat Zorg & Leefbaarheid trekt ruim 100 bezoekers

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart, vond op 4 maart 's avonds in het Groninger Forum de eerste grote verkiezingsbijeenkomst plaats: het verkiezingsdebat Zorg & Leefbaarheid. Tijdens de bijeenkomst gingen 12 van de 14 aan de verkiezingen deelnemende partijen met elkaar in debat. Ruim 100 bezoekers kwamen op de bijeenkomst af.