Patiëntenparticipatie bij verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg

Uw wensen

U wilt zorg verbeteren, vernieuwen of inkopen. Bij dit proces wilt u patiënten* vanaf het begin tot het eind betrekken en gelijkwaardig met hen samenwerken. 

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen organiseert en bewaakt de gelijkwaardige inbreng van ervaringsdeskundige patiënten* en patiëntenorganisaties bij het proces van verbetering, vernieuwing en/of inkoop van zorg.
Gedurende het gehele traject zit u samen met hen en eventuele betrokken ketenpartners (andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of gemeenten) om tafel om zorg vanuit patiëntenperspectief te toetsen, verbeteracties vast te stellen, deze uit te voeren en te evalueren.

* En/of: cliënten, klanten, naasten, mantelzorgers, inwoners van uw gemeente.

NB: Samen werken dat werkt!
Sinds 2006 heeft Zorgbelang Groningen samen met ervaringsdeskundige patiënten, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Menzis (namens alle zorgverzekeraars) in tientallen projecten als gelijkwaardige partners gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van zorg. Met resultaat!
Meer over deze unieke en effectieve samenwerking

Contact

Publicaties