Publicaties

 1. Activiteitenplan 2019

  Activiteitenplan 2019 van Zorgbelang Groningen.

 2. Artikel Medicatiebeoordelingen voorzien in behoefte patiënt

  Artikel in Pharmaceutisch Weekblad (23-2-2018) over uitkomsten focusgroep met medicijngebruikers en mantelzorgers. Met als centrale vragen: welke zorgen hebben oudere patiënten over hun geneesmiddelen en hoe kunnen apothekers hierbij helpen? 

 3. Artikel Ontregelen van zorg? Graag, maar met ons!

  Artikel in Dagblad van het Noorden (24-01-2018) over de noodzaak van minder regels en procedures in de zorg, met een pleidooi om dit 'ont-regelen' te doen samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers. 

 4. Artikel Op weg naar passende dagbesteding

  Artikel over het project 'Op weg naar passende dagbesteding' uit de nieuwsbrief van het VG-BelangenPlatform Groningen, december 2017.

 5. Artikel Positieve Gezondheid

  Artikel in de bijlage Gezondheid&Co van Dagblad van het Noorden (15-03-2018) over het concept Positieve Gezondheid en het project De Wind in de Zijlen in de gemeente Delfzijl.

 6. Artikel project Hersentumor UMCG

  Artikel over de inhoud en uitkomsten van het project ‘Zorg voor mensen met een hersentumor' in het UMCG’.

 7. Conferentiekrant 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!'

  Krant met verslag van de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' die Zorgbelang Groningen op 20 oktober 2017 organiseerde in Congrescentrum Hanzeplaza in Groningen.

 8. De Wind in de Zijlen nieuwsbrief 1, vierde kwartaal 2016

  Nieuwsbrief over de start en inhoud van het project 'De Wind in de Zijlen' in Delfzijl.

 9. De Wind in de Zijlen nieuwsbrief 2, derde kwartaal 2017

  Nieuwsbrief over de resultaten van de eerste fase van het project 'De Wind in de Zijlen' in Delfzijl.

 10. De Wind in de Zijlen presentatie 18 april 2017

  Presentatie over het project De Wind in de Zijlen (positieve gezondheid) tijdens de slotbijeenkomst op 18 april 2017.

 11. Flyer 2019 in vogelvlucht

  Flyer met 'highlights' van activiteiten die Zorgbelang Groningen in 2019 ondernam.

 12. Flyer Adviespunt Zorgbelang

  Flyer met informatie over wat het Adviespunt Zorgbelang kan betekenen bij vragen en klachten over zorg, jeugdhulp, welzijn en langdurige zorg.

 13. Flyer e-Panel

  Flyer met informatie over het e-Panel van Zorgbelang Groningen.

 14. Flyer Onafhankelijke Cliëntondersteuning Langdurige Zorg

  Flyer met informatie over de dienstverlening van de onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg.

 15. Flyer Vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen

  Flyer met informatie over de vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie en passend onderwijs.

 16. Flyer Vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor jeugdige cliënten

  Flyer met informatie over de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor jeugdige cliënten van jeugdhulp.

 17. Flyer Vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor ouders/verzorgers

  Flyer met informatie over wat de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor ouders/verzorgers van cliënten van jeugdhulp kan betekenen.

 18. Folder Academie Zorgbelang 2019

  Folder met het programma van de Academie Zorgbelang voor 2019.

 19. Folder Onderling Sterk provincie Groningen

  Folder met informatie over Onderling Sterk provincie Groningen.

 20. Folder Programma 'De Toegankelijke Gemeente'

  Programma van de Academie Zorgbelang met activiteiten om gemeentes en gemeentelijke instellingen samen met de mensen om wie het gaat toegankelijk te maken voor álle inwoners.

 21. Folder Wkkgz

  Folder met informatie over uw plichten in de Wkkgz en hoe Adviespunt Zorgbelang u hierbij kan ondersteunen.

 22. Folder Zorgbelang Groningen

  Folder met informatie over o.a. het doel en de activiteiten van Zorgbelang Groningen.

 23. Inspiratieboek Leertuin Positieve Gezondheid, Eigen regie en leefbaarheid in wijken en dorpen

  Inspiratieboek gebaseerd op de ervaringen die sinds medio 2016 zijn opgedaan in het project 'De Wind in de Zijlen' in Delfzijl, een leertuin waarbij m.b.v. het concept Positieve Gezondheid samen is gezocht naar gemeenschappelijkheid tussen gemeente, inwoners en zorg & welzijn, om vervolgens te leren van experimenten in de dorpen en de stad Delfzijl. 

 24. Jaarverslag 2018

  Financiële verantwoording van Zorgbelang Groningen over 2018.

 25. Klachtenprocedure Zorgbelang Nederland

  Procedure voor klachten over de dienstverlening van een bij Zorgbelang Nederland aangesloten Zorgbelangorganisaties, waaronder Zorgbelang Groningen.

 26. Kort Jaarverslag 2018

  Publieksversie van het jaarverslag 2018 met informatie over onze activiteiten en interviews met 'stakeholders'.

 27. Maatschappelijk Verslag 2018

  Verslag van de activiteiten van Zorgbelang Groningen in 2018.

 28. Nieuwsbrief e-Panel 'Cliëntondersteuning'

  Nieuwsbrief met de uitkomsten van de raadpleging onder leden van het e-Panel over wat zij weten over én wat hun eventuele ervaringen
  zijn met onafhankelijke cliëntondersteuning.

 29. Nieuwsbrief e-Panel 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!'

  Nieuwsbrief over de raadpleging gedaan in aanloop naar de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!' (20 oktober 2017) over hoe regels, procedures en protocollen het regelen, geven of ontvangen van goede zorg soms in de weg zitten én wat we daar samen aan kunnen doen.

 30. Nieuwsbrief e-Panel 'Toegankelijk Groningen'

  Nieuwsbrief over de raadpleging gedaan in aanloop naar de bijeenkomst 'Hoe toegankelijk is de provincie Groningen' (14 juni 2018) over de ervaringen van inwoners van onze provincie met fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid, én de toegang tot arbeid. 

 31. Nieuwsbrief e-Panel Hospital @ Home

  Nieuwsbrief over de uitkomsten van het Zorgbelang Panel over Hospital @ Home (ziekenhuiszorg thuis).

 32. Nieuwsbrief e-Panel, Inzage in medische gegevens

  Nieuwsbrief over de uitkomsten van het Zorgbelang Panel over inzage in medische dossiers.

 33. Nieuwsbrief e-Panel, Palliatieve zorg

  Nieuwsbrief e-Panel Palliatieve zorg

 34. Nieuwsbrief e-Panel, Patiëntenparticipatie

  Nieuwsbrief e-Panel Patiëntenparticipatie 

 35. Nieuwsbrief e-Panel, PHV Mantelzorg

  Nieuwsbrief e-Panel PHV mantelzorg

 36. Nieuwsbrief e-Panel, Raadpleging huishoudelijke hulp

  Nieuwsbrief e-Panel raadpleging huishoudelijke hulp

 37. Nieuwsbrief e-Panel, Tweede raadpleging huishoudelijke hulp

  Nieuwsbrief e-Panel tweede raadpleging huishoudelijke hulp

 38. Voorkant nieuwsbrief Onderling Sterk

  Nieuwsbrief Onderling Sterk provincie Groningen, 2019

  Nieuwsbrief met informatie over en activiteiten van het steunpunt en de afdelingen van Onderling Sterk provincie Groningen, juni 2019

 39. Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie 2012

  Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie bij de inkoop en vernieuwing van zorg 2012

 40. Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie 2013

  Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie bij de inkoop en vernieuwing van zorg 2013

 41. Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie 2014

  Nieuwsbrief Patiëntenparticipatie bij de inkoop en vernieuwing van zorg 2014

 42. Rapport De Wind in de Zijlen - Verbinden van inwoners, gemeente en zorg

  Rapport over de eerste fase van het project De Wind in de Zijlen in Delfzijl.

 43. Reglement Adviesraad Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken, werkzaamheden en samenstelling van de Adviesraad.

 44. Reglement Raad van Bestuur Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken en werkzaamheden van de RvB.

 45. Reglement Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen

  Met daarin onder andere de taken, werkzaamheden en samenstelling van de RvT.