Klachtenprocedure Zorgbelang Nederland

Procedure voor het indienen en laten afhandelen van een klacht over de dienstverlening van een bij Zorgbelang Nederland aangesloten Zorgbelangorganisatie.

Auteur

Zorgbelang Nederland

Uitgever

Zorgbelang Nederland

Publicatiejaar

2018

Download