Raadpleging achterban

Uw wensen

U wilt weten wat er leeft bij uw achterban zodat u uw belangenbehartiging hierop kunt laten aansluiten en u daadwerkelijk spreekt en handelt namens uw achterban.

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen heeft diverse methodes in huis om uw achterban te raadplegen. Waaronder focusgroepen, spiegelgesprekken en de door Zorgbelang Groningen zelf ontwikkelde methodes 'Werken aan wensen' en 'Werkplaatsen'. Afhankelijk van uw onderzoeksvraag, bepalen we in overleg welke methode wordt ingezet.

Contact