Raadpleging patiënten/cliënten

Uw wensen

U wilt weten welke ervaringen en wensen patiënten/cliënten/burgers hebben ten aanzien van zorg of ondersteuning zodat u uw dienstverlening hierop (beter) kunt afstemmen.
Dit kan gaan om:

  • zorg of ondersteuning die nu door u (in samenwerking met andere ketenpartners) wordt geleverd;
  • zorg of ondersteuning die in de toekomst door u (in samenwerking met andere partners) zal worden geleverd.

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen heeft diverse methodes in huis om patiënten en cliënten te raadplegen. Waaronder focusgroepen, spiegelgesprekken en de door Zorgbelang Groningen zelf ontwikkelde methodes 'Werken aan wensen' en de 'Werkplaatsen'. Afhankelijk van uw onderzoeksvraag bepalen we in overleg welke methode wordt ingezet.

Contact