Samenwerkende organisaties

Binnen Zorgbelang Groningen werken de volgende provinciale organisaties ('koepels') samen:
- Platform Hattinga Verschure (mantelzorg);
- zaVie (zorg en aandacht voor iedereen).
De organisaties worden 'gerund' door vrijwilligers en ondersteund door een beroepskracht van Zorgbelang Groningen.

Platform Hattinga Verschure

Platform Hattinga Verschure (vernoemd naar de grondlegger van het begrip mantelzorg) heeft als belangrijkste doel het collectief behartigen van belangen van (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform wil zich vooral profileren als netwerkorganisatie waarin de (ex)mantelzorger centraal staat.

Meer informatie

zaVie

ZaVie - zorg en aandacht voor iedereen - is dé belangenbehartiger voor en van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen. ZaVie werk aan collectieve belangenbehartiging en signalering en heeft als droom: een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen een plaats heeft en ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet.
ZaVie is medio 2018 ontstaan uit een bestuurlijke fusie van vier provinciale koepelorganisaties.
Meer informatie over zaVie.

 

     

Contact