Vertrouwenspersoon/onafhankelijke cliëntondersteuning

Uw wensen

U wilt cliënten (en hun naasten) wanneer zij een klacht hebben de mogelijkheid bieden van onafhankelijke ondersteuning. 

Ons aanbod

Zorgbelang Groningen levert een vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk uw cliënten kan ondersteunen wanneer zij niet tevreden zijn over de zorg. 
Uitgangspunt is dat de oorzaak van eventuele onvrede zo goed mogelijk wordt opgelost en dat dit uiteindelijk leidt tot kwalitatief betere zorg. 
De vertrouwenspersoon kan, indien gewenst, op locatie spreekuur houden.

Voor gemeenten
Voor het ondersteunen van burgers bij kwesties in het sociale domein (zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs) levert Zorgbelang Groningen graag een vertrouwenspersoon sociaal domein/cliëntvertegenwoordiger.